گلشن غزل
شنبه 5 دی‌ماه سال 1383
گفتگو

گفتی :‌ دوستت دارم
 گفتم :‌ دوستت دارم

گفتی برایم صبر کن
گفتم :‌تا آ خر دنیا با تو هستم

: دلم نمیخواهد دوستیمون از دست بره
: فداکاری بهترین راه با هم بودن

:راستش رو بگو
: دروغ نمیگم  هیچ وقت به هیچ کس

 : پس چرا به اون خندیدی
: قصدی نداشتم ببخشید

: چرا نمیایی پیش من
: آ مدم

:من نیستم تو هم منتظر باش
: به جز انتظار کاری ندارم

هیچ چیز نخواه وقت ندارم
ولی تو که دوستم داشتی

اگر مثل من باشی
من منم من یک فردم

باش ولی دم نزن هیچ نخواه
.................................................................................... جوان ز حادثه پیر میشود گاهی

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید

تعداد بازدیدکنندگان : 81724