گلشن غزل
جمعه 13 خرداد‌ماه سال 1384

بی عنوان
بد بختی که عنوان نداره هر طرف کلم گپ میخوره به دیوار
بمونم یا برم نمیدونم هر چی هست کسی نیست به دادم برسه
راستی من بلدم ا هنگ بزارم روی موبایل هی هی حتی کوچیکشم میکنم
دستم درد نکنه نه ؟
 
کی به کی رای میده ؟ سوال تکراری مگه فرقی هم میکنه

کی از روی پشت بوم حال میکنه ؟

کی از رنگ قرمز حال میکنه

کی دوست داره نعره خرسانه بزنه ؟

کی بعد از کمی لاگ نویسی و چت دلش خنک میشه ؟

کی میخواد عروس بشه ؟

من میگم نشه مگه عقلش کم شده ؟

کی میخواد دوماد بشه مرد دیوون های ؟ یکی بهت آ ویزون میشه تا دنیا دنیاست ولت نمیکنه به خودشم حق میده همه چی بخواد  تو هم هیچی نخواهی

آ قایون خواهش میکنم دست نزنین حقیقتا من اگه مرد بودم هرگز  زن نمیگرفتم مگه عقلم کم بود


بچه؟؟؟؟؟؟؟؟؟


میخوایی یکی دیگه رو مثل خودت بد بخت کنی بی خیال بابا این همه گشنه بیچاره تودنیا گیریم تو بچه نداشته باشی زمین که به آ‌سمون نمیره

خوب به حرفام فکر کنین

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید

تعداد بازدیدکنندگان : 81724