گلشن غزل
شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1386
استعفا

بدین وسیله من رسما از بزرگسالی استعفا میدهم و مسئو لیتهای یک کودک ۸ ساله را قبول میکنم .

میخواهم به یک ساندویچ فروشی بروم و فکر کنم آنجا یک هتل ۵ ستاره است .

می خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است چون میتوانم آن را بخورم.

میخواهم در یک چاله آب بازی کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم .

میخواهم به گذشته برگردم وقتی جدول ضرب بلد نبودم وقتی نمیدانستم چه چیزهایی را نمیدانم و هیچ اهمیتی نمیدادم .

میخواهم فکر کنم دنیا چقدر زیباست و همه راستگو و خوب هستند .

میخواهم ایمان داشته باشم هر چیزی ممکن است  و میخواهم از پیچیدگیهای دنیا بی خبر باشم .

میخواهم دوباره به همان زندگی ساده خود برگردم .

میخواهم به نیروی لبخند ایمان داشته باشم . به یک کلمه محبت آمیز .

به عدالت به صلح به فرشتگان به باران و به.......

این دسته چک من سوئیچ ماشین کارت اعتباری و بقیه مدارک مال شما .

من رسما از بزرگسالی استعفا میدهم .

                                        سانیتا سالگا

جالب بود نه ؟

عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید

تعداد بازدیدکنندگان : 81724